pl

Leasing
pracowników

Do usług

Raieurobud oferuje również leasing pracowników wszelkich specjalności budowlanych. Po stronie Raieurobud są wszelkie formalności związane z pobytem, pozwolenie na pracę, ubezpieczeniem oraz mieszkaniem pracowników. Na koniec każdego miesiąca nasi klienci otrzymują faktury z góry określone w kontrakcie kwoty.